Η «Παλετοποιΐα Ηπείρου» ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την κατασκευή ξύλινων παλετών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέσο συσκευασίας σε διάφορους τομείς της σύγχρονης βιομηχανίας.

Παλέτες

Παλέτες

Η Παλετοποιΐα Ηπείρου σχεδιάζει και κατασκευάζει παλέτες παντός τύπου και διαστάσεων καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της. Η πολυετής επιτυχημένη πορεία της στο χώρο της ξύλινης συσκευασίας εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Βιομάζα

Βιομάζα

Η εταιρεία αξιοποιεί τα υπολείμματα ξύλου επεξεργάζοντάς τα σε ειδικό μηχάνημα (σπαστήρας) μέχρι να πάρουν την τελική μορφή της ξυλώδους βιομάζας (wood chips). Το προϊόν αυτό διατίθεται σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν καυστήρα βιομάζας.