Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στα Πετράλωνα Ιωαννίνων και ο χώρος οικοπέδου είναι συνολικής έκτασης 15.000m2 όπου στεγάζονται δυο κτίρια συνολικού εμβαδού 2.000m2.

Η παραγωγική διαδικασία βασίζεται σε μια αυτοματοποιημένη γραμμή κοπής κορμών με δυνατότητα παραγωγής 40m3/8ώρες. Επίσης, διαθέτει δύο αυτόματες καρφωτικές μηχανές με μέγιστη ισχύ 5 παλέτες/λεπτό και 1 παλέτα/λεπτό αντίστοιχα.

Τέλος, όσον αφορά τη συγκομιδή της πρώτης ύλης και τη διανομή των προϊόντων, αυτή πραγματοποιείται με 5 ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα εκ των οποίων τα δύο φέρουν γερανό και δασικά μηχανήματα για τη συγκομιδή των κορμών.