Παλετοποιΐα Ηπείρου

Η εταιρεία μας ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης για την εξάλειψη και την προστασία του ξύλου από παθογόνα παράσιτα. Για αυτό το λόγο διαθέτουμε ένα σύγχρονο τεχνολογικά θάλαμο θερμικής επεξεργασίας (απεντόμωσης) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονομικών μέτρων (ISPM 15) του FAO με αριθμό Μητρώου GR-0032.

Κατά τη διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας αισθητήρες καταγράφουν τη θερμοκρασία ώστε να μένει σταθερή στην καρδιά του ξύλου στους 56 οC για τουλάχιστον 30 λεπτά ώστε να επιτευχθεί η πλήρης απεντόμωση. Η χωρητικότητα του θαλάμου είναι 200 κυβικά πριστή ξυλείας.