Βιομάζα

Η εταιρεία αξιοποιεί τα υπολείμματα ξύλου επεξεργάζοντάς τα σε ειδικό μηχάνημα (σπαστήρας) μέχρι να πάρουν την τελική μορφή της ξυλώδους βιομάζας (wood chips). Το προϊόν αυτό διατίθεται σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν καυστήρα βιομάζας.

Η «Παλετοποιΐα Ηπείρου» προμηθεύεται ξύλα αποκλειστικά και μόνο από νόμιμα δάση σεβόμενη τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης οικολογικής πραγματικότητας.

Ταυτόχρονα, τα υπολείμματα του ξύλου (ξυλώδης βιομάζα), επεξεργάζονται και αξιοποιούνται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων (φαινόμενο του θερμοκηπίου) και κατ’ επέκταση στην επίλυση των οικολογικών προβλημάτων του πλανήτη.

Επιπλέον, ακόμη ένα υποπροϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία του ξύλου είναι το πριονίδι, το οποίο αποθηκεύεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για παραγωγή pellet.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια μορφή ενέργειας με περαιτέρω δυνατότητες αξιοποίησης και εφαρμογής στο εγγύς μέλλον.